Energideklaration BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Energideklaration BRF

Energideklaration ska finnas för byggnader med bostadsrätter och för andra typer av lokaler som hyrs ut

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Vi hanterar allt, t.ex. rapportering till Boverket och ev. kontakter med kommunen för kallvattenförbrukning. Det kan inte bli enklare för er!

Efter er bokning kommer vi att kontakta er för ett platsbesök.

Pris och bokning direkt här nedan!

Energideklaration och termografi i fastigheter

Bokning av energideklaration (pris direkt nedan)

  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se

  Villkor Energideklaration:

  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen. Priset avser utförande av 1 st energideklaration. I definitionen enligt Boverket skall energideklaration utföras per byggnad. Normalt kan dock en deklaration utföras för flera byggnader som betjänas av samma värmesystem (abonnemang). Tillkommande kostnad erfordras om krav på ytterligare energideklarationer enligt Boverkets riktlinjer.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

  VÄGEN TILL ETT GRÖNARE HUS

  PRISVÄRD TJÄNST

  EN ENKEL & SMIDIG BESTÄLLNING

  Mer om energideklaration

  Energideklarationen görs av en oberoende expert – t ex Leosol – på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

  Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

  Vad innehåller en energideklaration?

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om vi har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

  Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

  Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

  Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

  Energiklasser för byggnader

  Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

  Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

  Om energiklass A- eller B erhålls genom energideklarationen ges lägre ränta via sk. gröna bolån vilket sänker driftskostnaden och ökar värdet på byggnaden.