Energikartläggning BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Energikartläggning BRF

Vi har över 20 års erfarenhet av energikartläggningar.

Vår erfarenhet, samt referenser från genomförande av åtgärdspaket, ger er en kostnadseffektiv kartläggning med realistiska åtgärdsförslag. Vi tittar på övergripande delar som undermätning för el, värme, laddstolpar etc. Kartläggningen genomförs med avancerad mätutrustning samt resulterar i åtgärdsförslag som omfattar alla tekniska discipliner: ventilation, rör, el, styr- och regler, bygg samt åtgärder kring el- och värmeabonnemang. En stor del i kartläggningen handlar om beteenderelaterade åtgärder och hyresgästernas upplevelse av inneklimat som drag, temperaturer, luftflöden, buller etc.  I arbetet har vi dialog med ekonomiansvarig, någon tekniskt ansvarig samt minst en extern part med kännedom om er anläggning, t.ex. OVK-tekniker, elektriker, rörmontör eller ventilationstekniker.

Beställ nedan en Energikartläggning BRF Etapp 1 som är det första steget för att snabbt få en överblick över er energianvändning och ett par enkla åtgärdsförslag.

Ni erhåller:

 • Arbetet dokumenteras i en presentation som överlämnas digitalt.
 • En snabb genomgång av er BRFs installationer av vår ingenjör
 • Analys av er mediestatistik
 • Abonnemangsanalys av el- och värmeabonnemang och ev. vattenabonnemang
 • Stickprovsmätningar av inneklimat och hyresgästers upplevelse
 • Via en avancerad intervjumodell bedömer vi er anläggnings status baserat på er organisation, nyckeltal, entreprenörer
 • Bedömning av lagar och krav, t.ex. Obligatorisk Ventilations Kontroll
 • Ni erhåller en summering av vårt arbete i en rapport
 • En kostnadsfri presentation och dialog av kartläggningen, maximalt 30 minuter, vid ert årsmöte.

Nattvandring

Ni kan välja om ni vill att nattvandring skall utföras, vilket innebär ett platsbesök vid icke verksamhetstid, dvs utanför tiden för vardagar kl 6:00 – 18:00. Vid en nattvandring kan bl.a. felaktiga drifttider eller brukarnas beteenden dokumenteras.

Energideklaration

Om ni har gjort en energideklaration de senaste 36 månaderna använder vi den som ett basunderlag vid energikartläggningen vilket sänker priset.

Efter utförd Energikartläggning BRF, etapp 1, bestämmer ni då om ni vill fortsätta för att erhålla en djupare energikartläggning BRF, etapp 2.

Energikartläggning i fastigheter

 

Bokning av energikartläggning BRF, etapp 1 (pris direkt!)
  Ingen nattvandringNattvandring

  Ej utförd energideklarationUtförd energideklaration


  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se

  Vi förutsätter underlag på er mediestatistik. Arbetet slutförs senast 30 dagar efter beställning.’

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  UTFÖRANDE AV INGENJÖRER

  VÄGEN TILL GRÖNARE BYGGNADER

  PRISVÄRD TJÄNST

  EN ENKEL & SMIDIG BESTÄLLNING

  Kartläggningen och åtgärdsförslag baseras på en helhet, med hänsyn till:

  – minskade drift- och underhållskostnader

  – driftsäkerhet

  – förbättrad inomhusmiljö

  – ökad kontroll av anläggning

  – framtidssäkring

  – förbättrad miljöprofil!