Injustering av värmesystem BRF

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Injustering av värmesystem BRF

Beställ injustering av värmesystemet av er fastighet

Värmesystem i befintliga byggnader är ofta dåligt eller aldrig injusterade sedan de konstruerades. Konsekvensen blir då ofta ojämna temperaturer och besvärande klagomål.

Ibland finns det tecken som frekvent fönstervädring, märkliga värmekurvor, radiatorer med ojämna temperaturer, missljud från höga flöden etc.

Notera att injusteringen särskilt blir nödvändigt vid te.x. fönsterbyten, vindsisoleringar, ändringar i ventilation eller verksamhet. Om pumpar har byts ändras flöden och tryckstyrda pumpar blir inte alltid rätt konfigurerade eftersom pumpinställningar förutsätter att installatören har kännedom om en mängd parametrar i byggnaden.

Effekten av en injustering är ofta energibesparing och nöjdare hyresgäster/brukare. Ofta erhålls besparingar på i storleksordningen 10-15 % till följd av en injustering.

En injustering bör utföras under olika säsonger/utetemperaturer. Med fördel görs vissa justeringar innan värmesäsong för att acklimatisera hyresgäster som tidigare haft väldigt höga inomhustemperaturer.

Bokning av injustering värmesystem (pris direkt!)

  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, order@leosol2.hemsida365.se

  Injusteringen (med preliminära grundinställningar) slutförs senast 3 månader efter bokning (juni och juli räknas ej pga. icke värmesäsong).

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  INJUSTERING MED STÖD AV INGENJÖRER

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Injusteringen utförs av vår erfarne tekniker med stöd av ingenjörer.

  Efter utförd injustering av värmesystemet erhåller ni ett injusteringsprotokoll med uppmätta rumstemperaturer samt tillhörande krav enligt olika författningar (lagar).

  Ni får även injusteringvärden för ventiler, shuntar, värmekurvor, pumpinställningar (hastighetsläge, differenstryck, typ av reglering), pumpstopp, varmvattencirkulation, tilluftstemperaturer i ventilation, dag- och nattsänkningar.

  T.ex. injusteras trapphus, förråd till ca 16-18 gr C.

  Mätningar och bedömningar av risk för legionella i tappvatten.

  Vid behov undersöks och föreslås t.ex. behov av avgasare (alternativt elektriska undertrycksavgasare).

  Översyn luft i värmesystemet. Påfyllnad av värmesystem.

  Injusteringen ger oftast
  • sänkt energianvändning och jämnare (i genomsnitt lägre) inomhustemperaturer.
  • Pedagogisk dialog med hyresgäster gällande författningar och lämpliga temperaturer.
  • Mindre ljud från värmesystem.
  • Minskad risk för hål/skador på rör till följd av för höga flöden.
  • Minskade temperaturer sommartid och minskat behov av kyla.
  • Minskad risk för legionella.
  • Åtgärdsförslag för ytterligare förbättringar till sänkt energianvändning.
  Förbehåll

  Injusteringsventiler, radiatorer/värmare, pumpar eller andra erforderliga installationer över 3,5 meter injusteras ej (ev. med lyft som tillkommande kostnad).

  Känselkroppar på radiatorer maxbegränsas (spärras enligt rumstemperatur) där så möjligt.

  Ev. defekta/läckande ventiler åtgärdas på löpande räkning. Ev. injustering av kylsystem på löpande räkning. Tillkommande arbeten löpande 610kr/timme och servicebil 50 kr/timme, samt ev. material enligt Ahlsell:s prislista med 10 % rabatt. Ni utför ev. aviseringar för hyresgäster.

  Artikel sparade energi