Serviceavtal och förvaltning

Hem » Tjänster » Bostadsrättsföreningar » Serviceavtal och förvaltning

Serviceavtal för er BRF förening

Ett serviceavtal ger ofta fördelar som:

 • Minskad energianvändning
 • Ökad miljönytta (minskad koldioxidbelastning)
 • Jämnare och i genomsnitt lägre rumstemperaturer
 • Minskade bekymmer med varma- och kalla rum
 • Mindre klagomål samt besök hos hyresgäster
 • Mindre akut underhåll och ökad andel planerat underhåll
 • Förbättrad innemiljö (kalldrag, buller, radon, partiklar etc)
 • En oberoende part med kunskap om riktlinjer för ventilation och rumstemperaturer

För att kunna ge er snabb support (via telefon eller haveri) vill vi om det går gärna koppla upp oss till er anläggning (oavsett fabrikat).

Beställ nu ett Serviceavtal för era tekniska installationer (värme, ventilation m.m.)

 

  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Ni erhåller:

  • Ett platsbesök av en energiingenjör inom 20 dagar från beställning, samt därefter en gång per år.
  • Vid platsbesöket utförs funktionskontroller av luftintag och frånluft ventilation, värmeväxlare, givare, ställdon, pumpar samt regulatorer. inställning av kurvor för värme, kyla, fläktar- och pumpar. Rengöring av vattenfilter vid behov.
  • Kontroll av värme och ventilation i allmänna utrymmen samt minst en lokal/bostad, om inte ytterligare valts.
  • Efter varje servicebesök kommer en besöksrapport att skickas eller överlämnas. Rapporten kommer innehålla åtgärdsförslag för att avhjälpa uppkomna fel för att bibehålla befintlig status eller för att förbättra anläggningen.

  Internetuppkoppling till ert styrsystem innebär:

  • Installation av en uppkoppling till er befintliga datoriserade anläggning, oavsett fabrikat. Uppkoppling inom 30 dagar från beställning.
  • Vår energiingenjör gör två funktionskontroller per distans två gånger per år. Kontroll av är- och börvärden. Efter vår funktionskontroll erhåller ni ett mail med summering av utförd kontroll (eller med fördel via digital gemensam fil i molntjänst) samt med ev. åtgärdsförslag för förbättrad innemiljö och/eller energibesparing.
  • Uppkopplingen till oss som en extern expert blir en extra trygghet för er organisation. Systematisk inloggning säkerställer även att funktion och åtkomst finns vid akuta driftstörningar. Vid ev. framtida fel i anläggningen kan vi då t.ex. fjärruppkoppla i dialog med er rörmontör, elektriker etc.
  • Larm från ert datoriserade system skickas till vårt supportcenter.

  Vi förutsätter att ni har någon form av datorisering för värme, kyla, ventilation m.m. samt erforderliga lösenord och inloggningar, samt åtkomst via brandväggar. Alternativt förutsätts vi kunna installera någon form av applikation för fjärranslutning mot er tillhandahållen styrdator. För utgående larm förutsätter vi åtkomst för konfigurering av larm i styrsystemet samt användning av er utgående mailserver, eller motsvarande. Funktionskontroll utförs på upp till 8 driftbilder/styrbilder.

   

  Serviceavtalet:

  Avtalet gäller i 24 månader, samt förlängs ett år i taget. Uppsägning senast 3 månader innan nytt år påbörjas. Indexering av årskostnaden med konsumentprisindex med basmånad januari 2020. Fakturering en gång per år. Saknas bredband installerar vi uppkoppling via 4G (+900 kr startkostnad per 4G enhet), förutsatt 4 G täckning.

  Kostnadsjustering för antal byten av ovan luftfilter (1 st per till- eller frånluftskanal) görs efter första platsbesöket med justering 230 kr per filterbyte, och gång per år.

  Kostnad för filter tillkommer med påslag från leverantör om 8 %.

  Filterbyte omfattar rengöring filterram samt omhändertagande och återvinning av gamla filter.

  Kostnader för lyft och säkerhetsåtgärder tillkommer, t.ex. för eventuellt arbete på hög höjd.

  Vi informerar er årligen, 2 veckor, innan platsbesök för ev. erforderlig avisering till boende som utförs av er.

   

  Övriga fördelar som indirekt kan ges av avtalet via åtgärdsförslag:

  • Rådgivning gällande lagstiftning och myndighetskrav
  • Beslutsunderlag för underhåll
  • Upprätthålla god funktion och driftsekonomi
  • Lägsta möjliga energianvändning för en bestämd inomhusmiljö
  • Rådgivning gällande el-abonnemang
  • Snabbare support vid akuta driftstörningar