Energikartläggning Företag

Hem » Tjänster » Företag » Energikartläggning Företag

Pris och bokning av energikartläggning här nedan!

Vi har över 20 års erfarenhet av energikartläggningar. Vår erfarenhet, samt referenser från genomförande av åtgärdspaket, ger er en kostnadseffektiv kartläggning med realistiska åtgärdsförslag. Bland annat undersöks era möjligheter till installationer av solceller och laddstolpar. Kartläggningen genomförs med avancerad mätutrustning samt resulterar i åtgärdsförslag som omfattar alla tekniska discipliner: ventilation, rör, el, styr- och regler, bygg samt åtgärder kring el- och värmeabonnemang. En stor del i kartläggningen handlar om beteenderelaterade åtgärder och brukarnas upplevelse av inneklimat som drag, temperaturer, luftflöden, buller etc.  I arbetet har vi dialog med ekonomiansvarig, någon tekniskt ansvarig samt minst en extern part med kännedom om er anläggning, t.ex. OVK-tekniker, elektriker, rörmontör eller ventilationstekniker.

Beställ nedan en Energikartläggning Etapp 1 som är det första steget för att snabbt få en överblick över energianvändningen och ett par enkla åtgärdsförslag.

Ni erhåller:

 • Arbetet dokumenteras i en presentation som överlämnas digitalt.
 • En snabb genomgång av anläggningens installationer av vår ingenjör
 • Analys av er mediestatistik
 • Abonnemangsanalys av el- och värmeabonnemang och ev. vattenabonnemang
 • Stickprovsmätningar av inneklimat och brukare/hyresgästers upplevelse
 • Via en avancerad intervjumodell bedömer vi er anläggnings status baserat på er organisation, nyckeltal, entreprenörer
 • Bedömning av lagar och krav, t.ex. Obligatorisk Ventilations Kontroll
 • Ni erhåller en summering av vårt arbete i en rapport

Ni kan välja om ni vill ha en sk. nattvandring utförd, dvs. ett platsbesök vid icke verksamhetstid, dvs utanför tiden för vardagar kl 6:00 – 18:00. Vid en nattvandringen kan bl.a. felaktiga drifttider eller brukarnas beteenden dokumenteras.

Efter utförd Energikartläggning, etapp 1, bestämmer ni då om ni vill fortsätta för att erhålla en djupare energikartläggning, etapp 2.

Är ni som beställare en BRF eller förening? Gå gärna till beställning av en sådan kartläggning via denna länk istället!

Bokning av energikartläggning etapp 1 – pris från 8000 kr!
  Utförs ejNattvandring utförs under icke verksamhet

  SaknasFinns och överlämnas


  0

  Vi förutsätter underlag på er mediestatistik samt ev. tidigare utförd energikartläggning eller energideklaration.

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se.

  Arbetet slutförs senast 30 dagar efter beställning. Se ytterligare information nedan.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol för

  ANALYS AV INGENJÖRER

  VÄGEN TILL GRÖNARE BYGGNADER

  PRISVÄRD

  EN ENKEL & SMIDIG BESTÄLLNING

  Kartläggningen och åtgärdsförslag baseras på en helhet, med hänsyn till:

  – maximal tillväxt på produktion

  – minskade drift- och underhållskostnader

  – driftsäkerhet

  – förbättrad arbetsmiljö

  – ökad kontroll av anläggning

  – framtidssäkring samt en förbättrad miljöprofil!

   En intressant exempel från en energikartläggning är när Leosol Energi upptäckte ett abonnemang som kunde optimeras gällande Ursviken Technology. Detta resulterade i att företaget nu fått 500 000 kr utbetalt samt kommer att göra en framtida besparing på ca 40 000 kr per år. Vi upptäckte detta under vårt arbete när vi summerade effekter och energier i vår teoretiska modell av Ursviken Technology.

  Ursvikens ekonomichef, Christer Lindgren, är givetvis mycket glad och menar att kostnaden för Leosols utredning redan har betalat sig många gånger om!

  En annan referens är Leosol:s arbete vid Friskvårdskompaniet, nedan.

  Artikel sparade energi