Energideklaration privatperson

Hem » Tjänster » Privatperson » Energideklaration privatperson

Energideklaration ska finnas för hus och villor som ska säljas och vid nybyggnationer

Pris och bokning direkt nedan!

Om energiklass A- eller B erhålls genom energideklarationen ges lägre ränta via sk. gröna bolån.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Kan byggnadens energiprestanda förbättras skall detta också presenteras med förslag på åtgärder.

Vi hanterar allt, t.ex. rapportering till Boverket och ev. kontakter med kommunen för kallvattenförbrukning. Det kan inte bli enklare för er!

Efter er bokning kommer vi att kontakta er för ett platsbesök. Möjligheten att göra energideklaration på distans (utan platsbesök) finns också, för bland annat nybyggda fastigheter, kolla mer hos Boverket.

Mervärden om du väljer Leosol som leverantör för energideklarationen…

Energideklaration för villa med termografi bild med värmekamera

Bokning av energideklaration (från 5450 kr ink platsbesök, på distans 1990 kr)
  JaNej  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se

  Vi återkopplar inom 1 dag.

  Villkor Energideklaration:
  Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen samt underlag.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  CERTIFIERAD PERSONAL MED LÅNG ERFARENHET

  VÄGEN TILL ETT GRÖNARE HUS

  PRISVÄRD
  TJÄNST

  Slutförs på 3 vardagar

  Mer om energideklaration

  Energideklarationen görs av en oberoende expert – t ex Leosol – på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

  Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexpertens oberoende. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

  Vad innehåller en energideklaration?

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om vi har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

  Det är ägaren som ska anlita den certifierade energiexperten för att göra en energideklaration.

  Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning

  Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

  Energiklasser för byggnader

  Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

  Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.