Injustering av ventilationsystem privatperson

Hem » Tjänster » Privatperson » Injustering av ventilationsystem privatperson

En bra gjord injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem.

Vi ställer om don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Arbetet dokumenteras av vår tekniker i ett protokoll som överlämnas efter injusteringen.

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

F-ventilation = Frånluftsfläkt (tilluft via otätheter/fönsterventiler)

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda (ovanligt)

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning (frånluftsvärmepump)

FTX-ventilation = Från- och tilluft med värmeåtervinning (aggregat, t.ex. Rexovent, Rexonet, Heru)

Pris och bokning nedan!

Injustering ventilation privat fastighet

Bokning av injustering av ventilationsystem


  0

  Det går förstås även lika bra att boka t.ex. via telefon, sms eller mail: 073 – 0910 116, info@leosol2.hemsida365.se

  Våra bilresor utgår från Mossgatan 28, Skellefteå (Skellefteå Kraft Arena).

  Arbetet slutförs senast 7 vardagar efter beställning. Vi förutsätter tillträde till erforderliga utrymmen.

  Genom att använda formuläret godkänner jag att Leosol Energi får behandla personuppgifterna enligt företagets Integritetspolicy.

  Välj oss på Leosol så får du

  LÅNG ERFARENHET

  ÅTGÄRDSPROGRAM & HELHETSLÖSNING

  PROFESSIONELL RÅDGIVNING

  ETT PRISVÄRT ALTERNATIV

  Övriga villkor

  I arbetet ingår injustering av don, ventiler och aggregat för att erhålla luftmängder enligt minimikrav. Vid ev. begränsningar utförs injustering enligt bästa möjliga förutsättningar, eller så utförs kompletterande arbeten enligt senare ö.k. med er.

  Personal Leosol